Skip to content

Algemene voorwaarden

Restitutie
Het is niet mogelijk om gekochte online danstickets te retourneren. Restitutie is in geen geval mogelijk. Je mag in overleg met ons, een ander jouw plaats laten innemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze vervanger. Dit geldt ook bij annuleringen i.v.m. ziekte of ander overmacht.

Mocht een deelnemer tijdens een Ecstatic Dance vertrekken om wat voor reden dan ook geven we geen geld terug.

Als de Ecstatic Dance wordt verschoven naar een andere locatie of datum, blijft het ticket geldig.

Annulering
Bij annulering van de workshop door Ecstatic Dance Hoorn wordt de werkelijk betaalde ticketprijs vergoed aan de koper. De terugbetaling vindt binnen 4 weken na annulering plaats.

Toegang
Ecstatic Dance Hoorn kan zonder opgave van reden, ten alle tijde de deelname en/of de toegang aan één van haar Ecstatic Dances aan iemand ontzeggen. Dit voor of tijdens de Ecstatic Dance. Waarbij in het laatste geval geen enkele aanspraak op restitutie van de bijdrage of anderszins gedaan kan worden.

Disclaimer
Ecstatic Dance Hoorn is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) ongevallen, opgelopen blessures, verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade – lichamelijk dan wel (im)materieel. Noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. Dit is van toepassing in en rondom de danslocatie of buitenterrein waar Ecstatic Dance Hoorn haar activiteiten organiseert.

Bezoekers aan activiteiten van Ecstatic Dance Hoorn die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden. Als de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige schade.

We doen ons best om via de website, social media kanalen en event pagina’s zo accuraat mogelijk informatie te verstrekken. De bedragen op de website zijn geldend. Check www.ecstaticdancehoorn.nl voorafgaand aan een Ecstatic Dance.